Nivåer

Vi har valt att ha olika nivåer där 1 är lägst och 5 är högst, detta för att ni som deltar kan välja den kurs som passar dig bäst.

 

Förklaring olika nivåer:

Nivå 1:
Denna nivå kan fylla flera olika ändamål. Här behöver du inte ha några kunskaper sedan tidigare utan du kan vara helt ny. Det kan också vara så att du provat dansen några gånger och/eller kanske till och med gått en eller flera kurser. Nivån passar också dig som redan kan dansen och vill fördjupa dig ännu mer i detaljer. Du blir här lotsad i grunderna i dansen på ett lugnt och pedagogiskt sätt.

Nivå 2:
Här har du koll på grundsteg, hållning, balans och rotationer. Du har gått nybörjarkursen dag 1 eller så har du skaffat dig kunskapen på annat håll. På denna nivå utmanar vi er lite mer men fortfarande så ligger fokus på grundteknik och flödet på socialgolvet.

Nivå 3 – 5:
Vi har lagt merparterna av alla kurser på denna nivå då den sträcker sig över stora delar av socialscenen. Här har du dansat i minst ett år samt gått flera kurser med olika innehåll och inriktningar. Du har inga problem att dansa med olika partners och är mogen för att prova olika variationer och stilar.